ජනාධිපති හොඳයි සූප්පුවක් ගහලා බබාලන්තෙට යවන්න – විමල් වීරවංශ

ජනාධිපති හොඳයි සූප්පුවක් ගහලා බබාලන්තෙට යවන්න – විමල් වීරවංශ

SHARE

“ලබන අවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණය එනවා. කොට්ට, මෙට්ට පැදුරු අරගෙන සිරිසේන මහත්තයට අපි කියන්නෙ යන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලායි. මේ රට අවුරුදු 3ක් නාස්ති කළා මේ ආණ්ඩුව. මේ ජනාධිපති හොඳයි බබාලන්තෙට. එයාව සූප්පුවක් ගහලා එහාට යවන්න ඕනේ” යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ පසුගිය 20 වැනිදා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගෙලිඔය ප්‍රදේශයේ පැවැති ජන රැලියකදී පැවැසීය.