දුම්රිය වර්ජනයක…!!

දුම්රිය වර්ජනයක…!!

SHARE

වැටුප් විශමතා ඇතුළු වෘත්තීය ප්‍රශ්න කිහිපයක් පිළිබඳව බලධාරීන් සමඟ කළ සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් ඊයේ (06දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දීපව්‍යාප්තව අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට දුම්රිය රියැදුරන්ගේ සංගමය සහ දුම්රිය නියාමකයන්ගේ සංගමය තීරණය කරන ලදී.

වසරක පමණ කාලයක් තුළ තම වෘත්තීය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයාගේ සිට ජනාධිපතිවරයා දක්වා වූ සියලුදෙනා දැනුවත් කළද තමන්ට සාධාරණයක් ඉටු නොවීම හේතුවෙන් මෙම තීරණයට එළැඹි බව ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සංවිධානය පවසයි.