ශාන්ත බණ්ඩාරට තිබුණු එකත් නැතිවෙන ලකුණු!

News
12

(සරත් සෙනෙවිරත්න)

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සාලින්ද දිසානායකගේ අභාවයෙන් පසු පුරප්පාඩු වූ එම මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා පුද්ගලයකු නම් කර එවන ලෙස එම පක්ෂයේ ලේකම් මහින්ද අමරවීරට මැතිවරණ කොමිසම දන්වා යවා තිබෙනවා. 

එම මන්ත්‍රී ධුරය පුරප්පාඩු වීමෙන් පසු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ශාන්ත බණ්ඩාර සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ අතර, ඒ ඔහු සාලින්ද දිසානායකගෙන් හිසු වූ මන්ත්‍රී ධුරයට යළි පත්වීමේ අරමුණ ඇතිවයි.

එහෙත් එම මන්ත්‍රි ධුරය ඔහුට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් මේ වනවිට මතුව ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිසන් ආරංචිමාර්ග පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *