මෙක්සිකෝවේ ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්.. 100කට වැඩි පිරිසක් මියයයි !

මෙක්සිකෝවේ ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්.. 100කට වැඩි පිරිසක් මියයයි !

SHARE

මෙක්සිකෝවේ අගනුවර සිදුවූ භූමිකම්පාවකින් 100 කට වැඩි පිරිසක් මියගොස් ඇතැයි අන්තර්ජාතික පුවත් සේවා වාර්තා කරයි. භූමිකම්පාවේ ප්‍රබලත්වය රිච්ටර් මාපක 7.1 ක් බවද මියගිය පිරිස තවත් ඉහළ යා හැකි බවද අන්තර්ජාතික පුවත් සේවා කියයි.