භික්ෂූන් වහන්සේලාට කරන අපහාස වළක්වන්න ! – ජනපතිට ‘පෝස්ට් කාඩ්‘

භික්ෂූන් වහන්සේලාට කරන අපහාස වළක්වන්න ! – ජනපතිට ‘පෝස්ට් කාඩ්‘

SHARE

භික්ෂූන් වහන්සේලාට කරන අවමන්, අපහාස කිරීම් නැවත්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින්, තැපැල් පත් අත්සන් කර ජනාධිපතිවරයාට යොමු කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ඊයේ (25) පෙ.ව. 10.00 ට පමණ ගිනිගත්හේන නගරයේදී පැවැත්විණි.

මෙම අත්සන් ව්‍යාපාරය කන්ද උඩරට ප්‍රගතිශීලී ජනතාව නමැති සංවිධානයක් මගින් සංවිධානය කර තිබුණි.

ඡයාරූප – ලක්බිම