පෙට්‍රල් හෙට සිට රු2කින් ඉහළට

News
15

(සරත් සෙනෙවිරත්න)

මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල අද(13) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට යළි සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

සෑම මසකම 11දා මධ්‍යම රාත්‍රීයේ ක්‍රියාත්මක වූ ඉන්ධන මිල සූත්‍රය මෙවර 13 දා දක්වා පසු වී ඇතත්, අද මධ්‍යම රාත්‍රිෙයන් පසුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2කින් සහ ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිත රුපියල් 4කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා. සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 3කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව

ඔක්ටේන් 92හි නව මිල රුපියල් 138යි

ඔක්ටේන් 95හි නව මිල 163යි

සුපිරි ඩීසල් නව මිල රුපියල් 134යි

කෙසේ වෙතත් ‍ලංකා ඔටෝ ඩීසල්වල මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදු කර නෑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *