පළාත් කීපයකට තද වැසි අවදානමක්

News
9

(ජනිත් හේමාල්)

‍දිවයිනේ පාළාත් කිහිපයකට තද වැසි අවදානමක් පවතින බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. හෙට උදෑසන දක්වා මෙම නිවේදනය බලපැවැත්වෙන බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ.

මෙම නිවේදනයට අනුව බස්නාහිර සබරගමු මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලට ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව පෙන්වා දෙන කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100කට අධික වැසිද පතිතවිය හැකි බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *