ජනාධිපතිවරණය ලබන සැප්තැම්බරයේ ?

News
19

‍‍‍‍‍‍‍‍(ජනක සෙනෙවිරත්න)

වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය අවසන්වන දිනය ලබන වසරේ ජුනි මස 21 වැනි දා ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ලැබුවහොත් ජනාධිපතිවරණය ලබන සැප්තැම්බර් දක්වා කල් යෑමට නියමිත බව නීති විශාරදයෝ පවසනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් තම ධුර කාලය අවසන්වන දිනය ගැන දැනගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මත විමසුමක් සිදුකර තිබෙනවා. එහි මතය ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්තාවේ 19 වැනි සංශෝධනය අනුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ධූර කාලය 2020 වසරේ ජනවාරි 08 වැනිදායින් අවසන් වන බව නීති විශාරදයන් පැවසුවත් අද වනවිට එහි තත්ත්වය වෙනස් අතකට ගමන් කරමින් තිබෙනවා.

18 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය බලාත්මක අවස්ථාවක තේරී පත්වූ වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය එම සංශෝධනයට අනුව වසර 6ක් වුවත්, 19වැනි සංශෝධනයෙන් පසුව එය වසර 5 දක්වා අඩු වුණා. එහෙත් එම සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ එය බලාත්මක වූ දිනය වන 2015 ජුනි මස 21 වැනි දා සිට ද නැතහොත් 2015 ජනවාරි 8 වැනි දා සිට ද යන්න පවසන ලෙස සිරිසේන ජනාදිපතිවරයා විසින් 
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසා තිබෙනවා.

ඊට හේතුව ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය වසර 5ක් බව පැවසෙන 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට කතානායකවරයා අත්සන් තබා ඇත්තේ 2015 ජුනි මස 21 වැනි දා නිසයි. 

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් බලාත්මක වන්නේ කතානායකවරයා විසින් ඊට අත්සන් තබනු ලැබූ දිනයේ සිට බව සාමාන්‍ය පිළිගැනීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *