ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රබල භූකම්පනයක්.. සුනාමි අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කරයි !

ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රබල භූකම්පනයක්.. සුනාමි අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කරයි !

SHARE

ඉන්දුනීසියාවේ බාලි දූපත් ආසන්නයේ ඊයේ රාත්‍රී (20) රිච්ටර් පරිමාපකයේ 6.0 ක ප්‍රබලතාවයකින් යුතු භූමිකම්පාවක් සිදුව තිබෙන බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

මේ හේතුවෙන් බාලි දූපත් ආසන්නයේ සුනාමි අවදාමක් ඇතිවිය හැකි බව නිවේදනය කර ඇත.

භූමිකම්පාව සිදුවූ ස්ථානයෙන් කිලෝමීටර් 78ක් ආසන්නයේ පිහිටි සුරාබ්යා නගරයේ මිලියන 2.3ක ජනගහනයක් වාසය කරන බව පැවසේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම භූකම්පනයෙන් ලංකාවට සිදුවන බලපෑම පිළිබදව මෙතෙක් නිල වාර්තාවක් නිකුත් වී නැත.